مرکز هوشمند سازی برگزار می کند:

پویش دریافت آثار فیلم کوتاه تجارب کارورزی (معلمی)

مرکز هوشمندسازی به منظور غنی سازی پایگاه های اطلاعاتی محتوای دیجیتالی دانشگاه و افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در امر تولید محتوای الکترونیکی  در نظر دارد در ش‍‍بکه اجتماعی م‍‍جازی ی‍‍ادگیری م‍‍علمان (شمیم)، پویشی(کمپین) با عنوان فیلم های کوتاه تجارب کارورزی ایجاد نماید.

شبکه اجتماعی شمیم با نشانی shamim.cfu.ac.ir  نخستین شبکه اجتماعی دانشگاه  فرهنگیان است که امکان برقراری ارتباط میان کلیه دانشجومعلمان و اساتید این دانشگاه را در سراسر کشور مهیا می نماید. 
به همین منظور گروهی با  همین عنوان در ش‍‍بکه شمیم ایجاد شده است  تا تمامی دانشجو معلمان با عضویت در آن گروه، تجارب خود را در قالب فیلم های کوتاه (حداکثر 5 دقیقه ای) در دوره کارورزی ارائه  و با هشتگ  # کاروزی بارگذاری نمایند.
در همین راستا مرکز هوشمندسازی، به فعالان این پویش و همچنین  آثار  تولید محتوای برتر، جوایزی به رسم تقدیر اهدا خواهد کرد.

 

 

 


| شناسه مطلب: 98087

تعداد بازدید: 169 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران