شمیم : نخستین شبکه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

شبکه اجتماعی شمیم با نشانی shamim.cfu.ac.ir  نخستین شبکه اجتماعی دانشگاه  فرهنگیان است که امکان برقراری ارتباط میان کلیه دانشجومعلمان و اساتید این دانشگاه را در سراسر کشور مهیا می نماید. 

 


| شناسه مطلب: 98203

تعداد بازدید: 281 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران