پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حضور دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی
        string(140) "حضور دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی"
        

حضور دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی

کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی با حضور خیل کثیری از اقشار مردم در محل دهکده مقاومت سپاه استان برگزار شد. ...