پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی توسط دانشجومعلم جمشید بهادری
        string(141) "کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی توسط دانشجومعلم جمشید بهادری"
        

کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی توسط دانشجومعلم جمشید بهادری

دانشجومعلم جمشید بهادری موفق به کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی شد. دکتر منفردی معاون آموزشی ...

حضور دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی
        string(140) "حضور دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی"
        

حضور دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) در کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی

کنگره 3000 شهید استان خراسان شمالی با حضور خیل کثیری از اقشار مردم در محل دهکده مقاومت سپاه استان برگزار شد. ...