پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی توسط دانشجومعلم جمشید بهادری
        string(141) "کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی توسط دانشجومعلم جمشید بهادری"
        

کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی توسط دانشجومعلم جمشید بهادری

دانشجومعلم جمشید بهادری موفق به کسب مقام اول مسابقات پرسش مهر کشور در رشته طراحی شد. دکتر منفردی معاون آموزشی ...