پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سمینار مطهری شناسی
        string(123) "حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سمینار مطهری شناسی"
        

حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سمینار مطهری شناسی

این سمینار با حضور قائم مقام مرکز نظارت برنشرآثار شهید مطهری  در سالن گلشن بجنورد برگزار شد.و دانشجویان ...

گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان استان برگزارشد
        string(122) "گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان استان برگزارشد"
        

گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان استان برگزارشد

مدیردانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در جمع دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: دانشگاه فرهنگیان در جهت رفاه و ارتقاء ...