پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیام دکتر مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی
        string(138) "پیام دکتر مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی"
        

پیام دکتر مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی

سم الله الرحمن الرحیم   سپاس خداوند عزیز حکیم را که هر ساله با فرا رسیدن ماه مهر، دانشگاه ها و مدارس رنگ و ...

بازدید دکتر مهرمحمدی ریاست دانشگاه فرهنگیان از طرح های عمرانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
        string(169) "بازدید دکتر مهرمحمدی ریاست دانشگاه فرهنگیان از طرح های عمرانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی"
        

بازدید دکتر مهرمحمدی ریاست دانشگاه فرهنگیان از طرح های عمرانی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

دکتر مهرمحمدی در معیت مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی و دکتر تاجیک اسماعیلی ...