پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

کارکنان اداری پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد

کارکنان اداری پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

   پست الکترونیکی    

شماره تماس 

عکس 

1

دکتر سید حسین میرزایی

 

سرپرست پردیس 

دکتری مشاوره و راهنمایی

 

32728258

داخلی 60

2

علی جوینی 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

فوق لیسانس

 

32212155

داخلی10

3

دکتربراتعلی منفردی راز

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتری تعلیم و تربیت

monfaredi@cfu.ac.ir

32212156

داخلی 20

4

مجید امانی 

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه  فوق لیسانس مدیریت آموزشی    داخلی 70
5  دکتر حمید رضا الهامی  مشاور  دکتری روانشناسی تربیتی   

32728251

داخلی 38

6

محمد مهدی 

قربانزاده 

 

حراست

لیسانس الهیات 

 

داخلی 18

7

حسن تیمورزاده 

کارشناس مسئول هوشمندسازی

   

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی   

داخلی 

 42

8

 

دکتر محمدباقر رستمی 

 

 

کارشناس مسئول پژوهش  دکتری آینده پژوهی    داخلی 35  
 

 

 

علی کمالی 

 

 

کارشناس تربیت بدنی  کارشناس ارشد تربیت بدنی  kamali1355@chmail.ir داخلی 19
8 محمد علیزاده جمال  کارشناس مسئول ارزیابی و نظارت امور استانی و پردیس  کارشناسی ارشد ریاضی    داخلی 16

9

مجید یزدانی

 

کارشناس مسئول امور دانشجویی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 

 

yazdanim@cfu.ac.ir

داخلی45

10

رضا ریحانی

 

کارشناس مسئول  آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی 

 

reza.rihani@cfu.ac.ir

32728250

داخلی 22

11

حسین باقری

کارشناس مشاوره و بهداشت کارشناسی ارشد مشاوره 

bagheri.h@cfu.ac.ir

 

داخلی 28

12

رضا هنرخواه 

کارشناس مسئول امور اداری 

امور استانی و پردیس 

کارشناس ارشد الهیات    داخلی 12
  عباس کیفی بجستانی 

 

 

کارشناس مسئول امور فرهنگی 

 

 

 

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی keifi@chmail.ir داخلی 24  

13

هادی مریدی 

 

کارشناس فرهنگی 

کارشناس ارشد

تحقیقات آموزشی 

moridi@cfu.ac.ir

داخلی29

14

نعمت الله داودیان

 

کارشناس فارغ التحصیلان

کارشناسی  ارشد

ادبیات فارسی

 

davodian@cfu.ac.ir

داخلی23

 

و داخلی 53

15

رضا اسلامی

 

کتابدار

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

 

rezaeslami@cfu.ac.ir

داخلی25

 

 

 

 

 

 

 

     
16 خانم دکتر محمد آباددی  کارشناس آموزش  دکتری مدیریت آموزشی   

داخلی 47

 

 

 

 

 

 

 

17

سید حسن علوی 

کارشناس مسئول امور مالی 

مدیریت امور استانی و پردیس 

کارشناس ارشد اقتصاد   

داخلی 11

18

محمد اسدی چهاربرج

 

کارشناس امور مالی

مدیریت امور استانی و پردیس 

کارشناس ارشد حسابداری

 

داخلی 37

19

حمزه رضایی 

 

کارپردازمدیریت امور استانی و پردیس 

کاردانی کامپیوتر

majid.amani@cfu.ac.ir

داخلی 13

20

کریم سجادی

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

sajadi@cfu.ac.ir

32212158

21

نقی صفرزاده

 

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد تاریخ

 

32212158

22

محمد حامدی

 

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

32212158

23

مهرداد کاظمیان

کارشناس پژوهش 

کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی 

 

داخلی 36

24            

 

25

مجتبی آیتی

انباردار

کارشناسی مددکاری اجتماعی

 

داخلی 17

26

 

 

 

 

 

 

27

حاتمعلی نودهی 

سرایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


| شناسه مطلب: 21728

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران