پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری نخستین جلسه دبیران تشکل ها و کانونهای فرهنگی و اجتماعی پردیس امام محمد باقر(ع)
        string(156) "برگزاری نخستین جلسه دبیران تشکل ها و کانونهای فرهنگی و اجتماعی پردیس امام محمد باقر(ع)"
        

برگزاری نخستین جلسه دبیران تشکل ها و کانونهای فرهنگی و اجتماعی پردیس امام محمد باقر(ع)

در روز دوشنبه به تاریخ 4 ام آذر ماه نخستین جلسه هم اندیشی دبیران تشکل ها و کانونهای فرهنگی و اجتماعی پردیس در ...