پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

شهید حسن اسدی بربریها

نام پدر: علی

محل تولد: بجنورد

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365

مزار شهید: بجنورد


نظرات کاربران