پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

شهید علی اکبر صاحبی فرد

نام پدر: برات

محل تولد: جاجرم

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365

مزار شهید: جاجرم


نظرات کاربران