پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

منشور حقوق و تکالیف دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

باسمه تعالی

 

«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً»

(سوره مبارکه اسراء، آیه 70)

 

کرامت، امنیت، آزادی و مسئولیت پذیری پایه و اساس حیات جامعه انسانی است تا برمبنای آن افراد بتوانند با عزت و سربلندی از مجموعه مواهب خدادادی به طور عادلانه برخوردار  شوند و بدون دغدغه خاطر، استعدادهای خویش را برای نیل به مراتب زندگی شایسته انسانی، تا سرحد امکان بکار اندازند و در مسیر رشد به مدارج کمال و قرب الهی دست یابند.

دانشگاه فرهنگیان به منزله نهادی که چشم انداز خود را بسترسازی برای دستیابی دانشجومعلمان به مراتبی از حیات طیبه قرار داده است، منشور حقوق و تکالیف دانشجومعلمان را با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر قوانین و اسناد بالادستی، اساسنامه دانشگاه و مقررات نظام آموزش عالی و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های دانشجویان و مطالبه التزام همگانی به آن ارائه نموده است. در این دانشگاه آحادجامعه دانشگاهی ، خانواده ای واحد تلقی می شوند که رابطه عاطفی عمیق توام با همدلی، هم کوشی و هم نوایی مبناست و تحت تاثیر شان سازمانی و اداری افراد و گروه ها در حاشیه قرار نمی گیرد.

 «منشور حقوق و تکالیف دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان» مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر روابط دانشجو و همه ارکان دانشگاه است که براساس آن دانشجومعلمان از یک سو، از حقوق و امتیازاتی برخوردارند که همه مسئولان دانشگاه در هر سطح باید آنها را در تدابیر مدیریتی و اجرایی خود رعایت کنند و از سوی دیگر، متعهد به انجام تکالیفی هستندکه التزام به آنها شرط دستیابی به اهداف والای دانشگاه است.

امید است عمل به این منشور زمینه ساز حرکت شتابنده تر به سوی تحقق شعار آرمانی این نهاد، که در آن دانشگاه به عنوان رکن تحول و تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور شناخته شده است، باشد.

 

 توفیق از اوست

دکتر محمود مهرمحمدی

سرپرست دانشگاه فرهنکیان

 

 

منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

 

در دانشگاه فرهنگیان، همسو با آرمانِ

«دانشگاه به مثابه تجلی گاه مراتبی از حیات طیبه »، دانشجومعلم:

الف: از این حقوق برخوردار است:

 1. عزت، حرمت و کرامت به پاس انتخاب حرفه مقدس معلمی و با عنایت به جایگاه کلیدی آن در تعیین آینده میهن اسلامی
 2. حضور در محیطی مساعد و مستعد دستیابی به شایستگی های عام و حرفه ای موردنیاز معلمان در ابعاد گوناگون
 3. برخورداری از آموزش های دارای کیفیت ممتاز و روزآمد بویژه از نظر فناوری های جدید
 4. ورود هر چه گسترده تر به فعالیت های مدرسه ای (کارورزی) برای کسب، تثبیت و ارتقاء شایستگی های حرفه ای
 5. دسترسی به انواع فرصت های یادگیری انتخابی و اختیاری مبتنی بر شایستگی های موردنظر در برنامه درسی/ آموزشی
 6. دسترسی به انواع فرصت های یادگیری در جهت کسب شایستگی های انتخابی و اختیاری مبتنی بر علائق و استعدادها، در طول سال و بدون انقطاع، بویژه در تابستان
 7. زندگی در محیط شبانه روزی برخوردار از امکانات رفاهی، بهداشتی-درمانی، مشاوره ای، فرهنگی و ورزشی  در سطحی شایسته جایگاه معلم در نظام جمهوری اسلامی ایران
 8. دسترسی به امکانات و ظرفیت های عوامل و نهادهای سهیم و موثر در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی برای نیل به طیف شایستگی های معلمی.
 9. دسترسی به تجربیات ممتاز تربیتی نسل های پیشین معلمان
 10. برخورداری از محیطی امن، ایمن، آرام و با نشاط، آکنده از صمیمیت، همدلی، اعتماد و درک متقابل
 11. مشارکت در فرایند شکل گیری تصمیمات ناظر به مدیریت واحد دانشگاهی
 12. اظهارنظر انتقادی، منصفانه و تعالی جویانه درباره عملکرد مدیران و مسئولان دانشگاه در تمام سطوح وارائه پیشنهادهای سازنده
 13. اظهارنظر درباره مسائل گوناگون فرهنگی-اجتماعی بویژه مسایل سیاسی با استفاده از ظرفیت های قانونی
 14. کسب تجربه متناسب با عصر فناوری در محیطی آمیخته با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تمامی ابعاد
 15. برخورداری از فرصت پژوهش فردی و گروهی و همچنین کاربرد آموخته های نظری در حل مسائل علمی و حرفه ای
 16. برخورداری از محیطی آراسته، زیبا و پاکیزه در ابعاد انسانی و فیزیکی
 17. تاسیس و اداره شوراهای صنفی، تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی-اجتماعی و نشریات دانشجویی با استفاده از ظرفیت های قانونی.
 18. ب: به این تکالیف پایبند است:
 19. رعایت موازین وآداب اسلامی و اخلاقی در سلوک فردی و اجتماعی و رعایت شئون مورد انتظار از دانشجو معلم درنظام اسلامی
 20. التزام به حفظ حرمت وکرامت استادان، کارکنان ودانشجومعلمان
 21. کوشش همه جانبه در جهت کسب شایستگی های موردنظر در برنامه درسی با حسن استفاده از انواع فرصت های یادگیری الزامی، اختیاری و انتخابی.
 22. موفقیت در سنجش عملکرد بویژه سنجش جامع و کیفی شایستگی های معلمی در پایان دوره تحصیلی
 23. برخورد مسئولانه و خلاقانه با محدودیت های محیطی به مثابه فرصتی برای توسعه فردی، اجتماعی و حرفه ای
 24. مشارکت، همکاری و تعاون در امور دانشگاه با قبول مسئولیت های پیشنهادی
 25. رعایت  ضوابط و مقررات آموزش عالی در همه ابعاد و التزام به سایر تعهدات قانونی
 26. مشارکت در بهبود موقعیت و فرصت آفرینی برای توسعه و بالندگی خویشتن و دیگر دانشجومعلمان
 27. کمک به افزایش سطح امید و نشاط در میان دانشجومعلمان به عنوان مهم ترین مصداق امر به معروف
 28. همکاری با مدیران و کارکنان واحد دانشگاهی در اجرای ضوابط و مقررات
 29. رعایت عفاف، حجاب  وپوشش اسلامی، آراستگی و بهداشت فردی و مشارکت در حفظ پاکیزگی و آراستگی محیط دانشگاهی
 30. استفاده مسئولانه و بخردانه از امکانات و منابع دانشگاهی و حفظ ونگهداری اموال و منابع عمومی
 31. رعایت حقوق  دیگران واحترام به عقاید ، ارزش ها،آداب وسنن فرهنگی  ایشان


نظرات کاربران