پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

منشور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

"منشور فرهنگی واجتماعی دانشگاه فرهنگیان"

     دانشگاه فرهنگیان به مثابه نهاد اصلی تربیت معلم در طراز جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت فراهم آوردن زمینه های مناسب  تکوین وتعالی هویت حرفه ای معلمان را ضمن توجه به اعتلای هویت انسانی، اسلامی-انقلابی وایرانی ایشان  بر اساس نظام معیار اسلامی برعهده دارد.

    به منظور ایفای این مسئولیت خطیر، «کسب وارتقای مداوم شایستگی های عام وحرفه ای مورد نیاز معلمان جامعه اسلامی ایران»، هدف  اساسی تمامی تدابیر وبرنامه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه فرهنگیان  می باشد و «التزام به  مجموعه ارزش های فردی واجتماعی زمینه ساز تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد» راهبرد کلان همه ارکان این نهاد علمی و تربیتی محسوب می شود. 

      بر این اساس، تمامی مدیران و مسئولان دانشگاه، به همراهی استادان و دانشجومعلمان می‏کوشند با التزام به اصول وسیاست های زیر، وظایف حرفه ای و تکالیف سازمانی خویش را در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام دهند.

 

­­حرکت در چارچوب نظام معیار اسلامی با تکیه بر اندیشه ی ناب حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  

 

توجه متوازن به مولفه های معنویت، عقلانیت، عدالت و آزاداندیشی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی

 

توجه به اهداف و راهبردهای مصّرح در اسناد بالا دستی(خصوصا سند تحول بنیادین و سند دانشگاه اسلامی)  

 

ایجاد یکپارچگی  و انسجام  درونی  همه تدابیر و برنامه های فرهنگی واجتماعی

 

توجه به ملاحظات ارزشی و فرهنگی در طراحی واجرای همه برنامه‏ های آموزشی - درسی، پژوهشی، اداری- مالی و دانشجویی

 

حمایت از آزاداندیشی و مواجهه انتقادی خردورزانه، عالمانه و منصفانه  استادان و دانشجو معلمان با دیدگاه ها و موضوعات متنوع دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

 

تاکید برتقویت هویت انسانی، اسلامی- انقلابی وا یرانی دانشجو معلمان ضمن توجه به هویت قومی، مذهبی و جنسیتی ایشان

 

گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به شکل هدفمند، سامان یافته و هماهنگ با  عناصر برنامه های(رسمی) آموزشی و درسی  معطوف به کسب انواع شایستگی های معلمی

 

تاکید بر حفظ وارتقای کرامت و شخصیت  مخاطبان  صرف نظر از تفاوت های فردی و فرهنگی

 

افزایش مشارکت دانشجو معلمان، استادان و کارکنان در  طراحی، اجرا و نظارت بر تدابیر و برنامه های فرهنگی و اجتماعی

 

تقویت حضور فراگیر و فعال دانشجومعلمان، استادان وکارکنان درامور فرهنگی و اجتماعی(با استفاده از قالب هایی مانند کانون ها، انجمن ها، تشکل ها و فضای مجازی)

 

زمینه سازی برای حضور خودانگیخته، اختیاری و آگاهانه مخاطبان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی  و پرهیز از هرگونه الزام و اجبار برای شرکت در این نوع برنامه ها

 

"فراهم کردن بستر استقرار فضای امن فرهنگی واجتماعی"به مثابه  پیش نیاز ورود  گسترده دانشجو معلمان به عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی"

 

توجه به کسب شایستگی های معلمی در همه ساحت ها ی تربیت با استفاده از انواع فرصت های یادگیری

 

تاکید بر شایستگی های اختیاری مغفول در برنامه درسی رسمی تربیت معلم(متناسب با علائق و استعدادهای متنوع دانشجومعلمان)

 

تاکید بردرونی کردن شایستگی های عام معلمی از طریق برنامه های فرهنگی و اجتماعی(با اولویت مواردی نظیر"نظم، انضباط و قانونمندی"،"مسئولیت پذیری اجتماعی" ، "خردورزی و تفکر انتقادی"، " حقیقت جویی مداوم"، " کار و تلاش خود انگیخته"، "خلاقیت ونوآوری"،"غمخواری"، "مشارکت و کارگروهی" و  "امانت داری و وفای به عهد")

 

 استفاده حداکثری از زبان ها و قالب های غیر مستقیم و هنری درترویج مفاهیم و ارزش های فرهنگی و اجتماعی

 

توجه به زیبا سازی محیط فیزیکی دانشگاه و فضای زیست دانشجومعلمان با استفاده از عناصر و مفاهیم فاخر فرهنگی  و ارزشی

 

حمایت ازتعامل میان کانون ها، انجمنها وتشکل های فرهنگی، هنری و اجتماعی  دانشجومعلمان در سطح کشور و حضور فعال  آنها در عرصه های ملی و جهانی

 

هماهنگی و مشارکت با نهادهای(دولتی و غیر دولتی) ملی و محلی به منظور تسهیل اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه(خصوصا با استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و  دیگر دانشگاه ها)

 

استفاده از خرد جمعی برای دستیابی به طرح ها وبرنامه های واقع بینانه و قابل اجرا

 

برنامه ریزی پژوهش محور  و متناسب  با موقعیت بومی و محلی

 

توجه ویژه به فرصت تعطیلات تابستان(افزون بر اوقات فراغت در طول سال)  و استفاده بهینه از این ظرفیت به عنوان ظرف زمانی برنامه های فرهنگی واجتماعی

 

ارزشیابی مستمر از آثار و نتایج مترتب بر برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی


نظرات کاربران