پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ثبت نام کار دانشجویی سرپرست یاری سراهای دانشجویی
جهت سال تحصیلی 99-98
        string(125) "ثبت نام کار دانشجویی سرپرست یاری سراهای دانشجویی
جهت سال تحصیلی 99-98"
        

ثبت نام کار دانشجویی سرپرست یاری سراهای دانشجویی
جهت سال تحصیلی 99-98

دانشجویان محترم علاقمند به همکاری با واحد سرپرستی شبانه روزی پردیس امام محمدباقر(ع) جهت سال تحصیلی 99-98 حداکثر ...

اطلاعیه پذیرش سراهای (خوابگاه )دانشجویی پردیس امام محمدباقر(ع) در سال تحصیلی 98-97
        string(144) "اطلاعیه پذیرش سراهای (خوابگاه )دانشجویی پردیس امام محمدباقر(ع) در سال تحصیلی 98-97"
        

اطلاعیه پذیرش سراهای (خوابگاه )دانشجویی پردیس امام محمدباقر(ع) در سال تحصیلی 98-97

دانشجویان عزیز و نو دانشجویان گرانقدر با تبریک شروع سال تحصیلی خدمت شما ؛ شایسته است با توجه به زندگی جمعی در ...