پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پژوهشنامه ویژه هفته پژوهش 1396

پژوهشنامه ویژه هفته پژوهش 1396

بدین وسیله به اطلاع می رساند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد به منظور افزایش غنای محتوای

فراخوان طرح های پژوهشی

فراخوان طرح های پژوهشی

در راستای اجرای ماموریت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و تقویت جایگاه پژوهش در برنامه ریزی و تصمیم گیری و جلب ...

تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی دانشگاه فرهنگیان (ویژه اعضاء هیأت علمی رسمی و پیمانی و دبیران مأمور و مدعو آموزشی با مدرک دکتری تخصصی)

تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی دانشگاه فرهنگیان (ویژه اعضاء هیأت علمی رسمی و پیمانی و دبیران مأمور و مدعو آموزشی با مدرک دکتری تخصصی)

دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد، از انتشار مقالات علمی _ پژوهشی اعضای هیئت علمی رسمی/ پیمانی و دبیران مأمور و مدعو ...