پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری کارگاه آموزشی- توجیهی نحوه مشارکت دانشجویان در همایش های علمی
        string(127) "برگزاری کارگاه آموزشی- توجیهی نحوه مشارکت دانشجویان در همایش های علمی"
        

برگزاری کارگاه آموزشی- توجیهی نحوه مشارکت دانشجویان در همایش های علمی

در طی هفته گذشته کارگاه آموزشی- توجیهی نحوه مشارکت دانشجویان در همایش­های علمی با تأکید بر همایش تربیت سیاسی ...