پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
همزمان با هفته پژوهش برگزار می گردد:

اولین جشنواره نوآوری های علمی – پژوهشی دانشجویان
        string(159) "همزمان با هفته پژوهش برگزار می گردد:

اولین جشنواره نوآوری های علمی – پژوهشی دانشجویان"
        
همزمان با هفته پژوهش برگزار می گردد:

اولین جشنواره نوآوری های علمی – پژوهشی دانشجویان

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری به منظور حمایت و تشویق به  نوآوری و اجرای فعالیت های پژوهشی مرتبط به رشته ...

هشتمین جشنواره بین المللی فارابی 
ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
        string(124) "هشتمین جشنواره بین المللی فارابی 
ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی"
        

هشتمین جشنواره بین المللی فارابی
ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

به اطلاع کلیه دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی می رساند، هشتمین جشنواره بین المللی ...

نخستین کنفرانس کشوری
        string(156) "نخستین کنفرانس کشوری "روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران""
        

نخستین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

نخستین کنفرانس کشوری "روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران" که با هدف آشنایی ...