پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آزمون اصلح جبرانی

آزمون اصلح جبرانی

مهارت آموزانی که به علت "عدم اخذ برخی از دروس" یا "عدم قبولی در برخی از دروس"، مجاز به شرکت درآزمون ...